VAŽNI BROJEVI

INSTITUCIJA:

BROJ TELEFONA

NOVI PAZAR GRADSKA UPRAVA 020 320 763
AUTOBUSKA STANICA 020 318 354
ZDRASTVENI CENTAR 020 314 722
GRADSKA APOTEKA III 020 318 367
VATROGASNA SLUŽBA 020 311 387
SUP 020 314 744
SANDŽAKTRANS 020 311 920
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 020 313 353
SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI 020 317 025
PROSVETNO PEDAGOŠKI ZAVOD RAŠKI OKRUG 020 316 691
POŠTA - PTT 020 314 244
AMSS 020 317 482
TELEKOM 020 331 000
SUD 020 314 391
JKP "VODOVOD i KANALIZACIJA" 020 312 273
JKP "ČISTOĆA" 020 311 816
JKP "GRADSKA TOPLANA" 020 311 939
JP "ZAVOD ZA URBANIZAM ..." 020 335 040
DOM KULTURE "OSLOBOĐENJE" 020 313 069
SLUZBA JAVNE RASVETE 020 332 380
SPORTSKI CENTAR 020 315 796
MUZEJ "RAS" 020 331 680
DEČIJI VRTIĆ "MLADOST" 020 312 763
GRADSKA BIBLIOTEKA 020 331 011
CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA" 020 317 390
ŠKOLSKA UPRAVA 020 323 657
PROSVETNO PEDAGOŠKI ZAVOD RAŠKI OKRUG 020 316 691
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 020 311 807
AGENCIJA ZA RAZVOJ SANDŽAKA "SEDA" 020 332 700
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 020 330 000
ELEKTRORAS 020 313 766
CARINARNICA 020 318 001
VETERINARSKA STANICA 020 318 346
OKRUZNI ZATVOR - CENTRALA 020 315 240
HOTEL TADŽ 020 311 904
HOSTEL KAN 020 315 003
HOTEL ATLAS 020 316 352
HOTEL OXA 020 371 381
HOTEL PALMA 020 335 400
HOTEL VRBAK 020 314 844
HOTEL DRAGULJ 020 360 120
MOTEL SOPOĆANI 020 445 003
MOTEL RAJ - RAJČINOVIĆE 020 361 100
MOTEL NOVOPAZARSKA BANJA 020 371 544
PANSION HAN 020 316 434
RADIO YU 020 331 580
RADIO 100 PLUS 020 317 582
RADIO AS 020 331 555
RADIO MOZAIK 020 311 503
BOŠNJAČKA TELEVIZIJA 020 315 423
TV SANDZAK 020 335 000
TV JEDINSTVO 020 312 418
REGIONALNA RTV 020 312 735
RTS PJ NOVI PAZAR 020 311 921
SANAPRESS 020 383 343
 

Važni telefoni RAŠKA

Važni telefoni SJENICA

Važni telefoni TUTIN

 
 
NVO ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima

e-mail

Telefon: 011 785 0000 - ASTRA SOS telefon za žrtve trgovine ljudima

website

NVO ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima

e-mail

Telefon: 116000 - jedinstveni Evropski broj za nestalu decu

website

 

UDRUŽENJA

 
Centar za prava - besplatna pravna zastita radnika

e-mail

Telefon: 020 321 003 | Fax: 020 321 003

website

Društvo za pomoć MNRL

e-mail

Telefon: 020 317 402  | Fax: 020 317 402

website

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

e-mail

Telefon: 020 318 464  | Fax: 020 318 464

website

DRUŠTVO PARAPLEGIČARA NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 322 444  | Fax: 020 322 444

website

DRUŠTVO PARAPLEGIČARA NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 322 444  | Fax: 020 322 444

website

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU

e-mail

Telefon: 020 323 500  | Fax: 020 323 500

website

Udruženje građana DVADESET PETI MAJ - Razvoj seoskog turizma 

e-mail

Telefon: 020 331 500  | Fax: 020 331 500

website

Sportski Savez Novi Pazar

e-mail

Telefon: 020 312 816 | Fax: 020 312 816

website

FUDBALSKI KLUB NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 315 275 | Fax: 020 315 275

website

PLANINARSKI SAVEZ SANDZAK

e-mail

Telefon: 020 xxx xxx | Fax: 020 xxx xxx

website

PLANINARSKI KLUB K2

e-mail

Telefon: 020 323 855 | Fax: 020 323 855

website

SVOJBOR ŠAHOVSKI KLUB

e-mail

Telefon: 020 323 366 | Fax: 020 323 366

website

BICIKLISTIČKI KLUB NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 316 123 | Fax: 020 316 123

website

SAVEZ RIBOLOVACA RAŠKA

e-mail

Telefon: 020 315 174 | Fax: 020 315 174

website

BOKSERSKI KLUB MLADOST

e-mail

Telefon: 020 316 460 | Fax: 020 316 460

website

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA

e-mail

Telefon: 020 319 993 | Fax: 020 319 993

website

UDRUŽENJE RASELJENIH, IZBEGLIH IPROGNANIH LICA SA KiM

e-mail

Telefon: 020 319 550 | Fax: 020 319 550

website

UDRUŽENJE ŽENA RASELJENIH SA KOSOVA "WOMENS BRIDGE"

e-mail

Telefon: 065 221 5221| Fax: ***

website

Savez Gluvih

e-mail

Telefon: 020 316 864 | Fax: 020 316 864

website

Savez Slepih

e-mail

Telefon: 020 312 989 | Fax: 020 312 989

website

Savez Udruženja Distrofičara

e-mail

Telefon: 020 317 724 | Fax: 020 317 724

website

Muslimansko Humanitarno Društvo MERHAMET-Sandžak

e-mail

Telefon: 020 331 960 | Fax: 020 331 960

website

Građanski Forum

e-mail

Telefon: 020 312 461 | Fax: 020 312 461

website

URBAN-IN

e-mail

Telefon: 020 331 570 | Fax: 020 331 570

website

Kulturni centar "DamaD"

e-mail

Telefon: 020 332 750 | Fax: 020 332 750

website

Sandžački intelektualni krug - SIK

e-mail

Telefon: 020 317 536 | Fax: 020 317 536

website

Centar za mir i pomirenje Sandžak

e-mail

Telefon: 020 311 702 | Fax: 020 311 702

website

Udruženje žena i majki "Anna"

e-mail

Telefon: 020 312 402 | Fax: 020 312 402

website

Kulturno sportska zajednica Hadžet

e-mail

Telefon: 020 384 183 | Fax: 020 384 183

website

Ekolosko udruženje "Raškin Sliv"

e-mail

Telefon: 020 311 702 | Fax: 020 311 702

website

Udruženje povratnika reintegracija

e-mail

Telefon: 020 386 985 | Fax: 020 386 985

website

SAVEZ INVALIDA RADA

e-mail

Telefon: 020 312 861 | Fax: 020 312 861

website

Kulturno društvo BS "PREPOROD"

e-mail

Telefon: 020 311 702 | Fax: 020 311 702

website

UDRUŽENJE PENZIONERA

e-mail

Telefon: 020 311 370 | Fax: 020 311 370

website

OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR-A

e-mail

Telefon: 020 311 902 | Fax: 020 311 902

website

ŽIVETI ZAJEDNO UDRUŽENJE OSI

e-mail

Telefon: 020 371 647 | Fax: 020 371 647

website

LOVAČKO UDRUŽENJE LOVAC

e-mail

Telefon: 020 318 322 | Fax: 020 318 322

website

STRELJAČKI KLUB MAGNUM

e-mail

Telefon: 020 322 830 | Fax: 020 322 830

website

KANADSKI KLUB

e-mail

Telefon: 020 420 453 | Fax: 020 420 453

website

NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACI0NALINE MANJINE U SCG

e-mail

Telefon: 020 315 608 | Fax: 020 315 608

website

 
 
 

OSNOVNE ŠKOLE

 
OŠ RIFAT BURDŽEVIĆ TRŠO

e-mail

Telefon: 020 313 260 | Fax: 020 313 260

website

OŠ STEFAN NEMANJA

e-mail

Telefon: 020 334 031 | Fax: 020 334 031

website

OŠ BRATSTVO

e-mail

Telefon: 020 317 020 | Fax: 020 317 020

website

OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ

e-mail

Telefon: 020 316 361 | Fax: 020 316 361

website

OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

e-mail

Telefon: 020 313 347 | Fax: 020 313 347

website

OŠ VUK KARADŽIĆ

e-mail

Telefon: 020 385 709 | Fax: 020 385 709

website

SELAKOVAC

e-mail

Telefon: 020 335 200 | Fax: 020 388 157

website

OŠ JOŠANICA LUKARE MUR

e-mail

Telefon: 020 383 130 | Fax: 020 383 130

website

OŠ JOŠANICA LUKARE KOMINJE

e-mail

Telefon: 020 449 157 | Fax: 020 449 157

website

ĐURA JAKŠIĆ Trnava

e-mail

Telefon: 020 385 728 | Fax: 020 385 728

website

 
 
 

SREDNJE ŠKOLE

 
GIMNAZIJA u Novom Pazaru

e-mail

Telefon: 020 331 470 | Fax: 020 331 471

website

NIŽA MUZIČKA ŠKOLA

e-mail

Telefon: 020 311 779 | Fax: 020 311 779

website

EKONOMSKA škola

e-mail

Telefon: 020 312 864 | Fax: 020 312 864

website

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA

e-mail

Telefon: 020 337 200 | Fax: 020 337 200

website

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

e-mail

Telefon: 020 323 770 | Fax: 020 318 239

website

MEDICINSKA ŠKOLA NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 332 980 | Fax: 020 332 980

website

TEHNIČKA škola u Novom Pazaru

e-mail

Telefon: 020 311 945 | Fax: 020 311 945

website

ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE I TEKSTILA

e-mail

Telefon: 020 312 799 | Fax: 020 312 799

website

KOŽARSKO-TEKSTILNA ŠKOLA NOVI PAZAR

e-mail

Telefon: 020 318 373 | Fax: 020 318 373

website

MEDRESA GAZI ISA BEG

e-mail

Telefon: 020 311 770 | Fax: 020 311 770

website

 
 
 

FAKULTETI

 
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

e-mail

Telefon: 020 316 634 | Fax: 020 316 634

website

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Rektorat

e-mail

Telefon: 020 315 726 | Fax: 020 315 726

website

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

e-mail

Telefon: 020 317 754 | Fax: 020 337 669

website

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Rektorat

e-mail

Telefon: 020 317 752 | Fax: 020 317 752

website

ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA

e-mail

Telefon: 020 315 722 | Fax: 020 315 722

website

UNIVERZITET U NIŠU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKE KULTURE

e-mail

Telefon: 020 323 599 | Fax: 020 323 599

website

PRAVNI FAKULTET U PRIŠTINI centar u Novom Pazaru

e-mail

Telefon: 020 319 853 | Fax: 020 319 853

website

PMF PRIŠTINA centar u Novom Pazaru INFORMATIKA

e-mail

Telefon: 020 319 803 | Fax: 020 319 803

website

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

e-mail

Telefon: 020 319 633 | Fax: 020 319 633

website

Univerzitet u Beogradu - UČITELJSKI Fakultet u Novom Pazaru

e-mail

Telefon: 020 314 282 | Fax: 020 314 282

website

Univerzitet u Kragujevcu - EKONOMSKI Fakultet u Novom Pazaru

e-mail

Telefon: 020 317 753 | Fax: 020 317 753

website

Univerzitet BK Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janidjije i Danica Karic

e-mail

Telefon: 020 333 810 | Fax: 020 333 810

website

 
 
 

STRANKE

 
Stranka Demokratske Akcije (SDA)

e-mail

Telefon: 020 313 033 | Fax: 020 313 033

website

Sandžačka Demokratska Partija (SDP)

e-mail

Telefon: 020 311 454 | Fax: 020 311 454

website

Stranka Za Sandžak (SZS)

e-mail

Telefon: 020 331 970 | Fax: 020 331 970

website

Lista Za Sandžak (LZS)

e-mail

Telefon: 020 313 033 | Fax: 020 313 033

website

G17plus Politička Stranka (G17 Plus)

e-mail

Telefon: 020 312 866 | Fax: 020 312 866

website

Demokratska Stranka (DS)

e-mail

Telefon: 020 312 983 | Fax: 020 312 983

website

Socijalistička Partija Srbije (SPS)

e-mail

Telefon: 020 314 466 | Fax: 020 314 466

website

Sandžačka Demokratska Unija (SDU)

e-mail

Telefon: 020 323 755 | Fax: 020 323 755

website

Srpska Radikalna Stranka (SRS)

e-mail

Telefon: 020 *** | Fax: 020 ***

website

Liberalno Demokratska Partija (LDP)

e-mail

Telefon: 020 337 900 | Fax: 020 337 900

website

Sandžačka Alternativa (SA)

e-mail

Telefon: 020 *** | Fax: 020 ***

website

Nova Srbija (NS)

e-mail

Telefon: 020 *** | Fax: 020 ***

website

Dekomkratska Stranka Srbije (DSS)

e-mail

Telefon: 020 411 342 | Fax: 020 411 342

website

Srpski Pokret Obnove (SPO)

e-mail

Telefon: 020 321 244 | Fax: 020 321 244

website

Pokret Snaga Srbije (PSS)

e-mail

Telefon: 020 334 220 | Fax: 020 334 220

website

Ekološka Stranka ZELENI (ESZ)

e-mail

Telefon: 020 336 700 | Fax: 020 336 700

website

 

 

 

 

 

 

 

 

|  NOVOPAZARSKI SAJT © All Rights Reserved  |  Novi-Pazar.NET   USLOVI KORIŠĆENJA  |  WEB DESIGN #NPNET