Budva Becici 2014.
Digital Foto by NP SAJT 2014.
23 FOTOGRAFIJE